PAR I FERTILITETSBEHANDLING

Drømmen om at stifte familie er den samme for mænd og kvinder. Ønsket om at få børn udspringer ofte af, at børn ses en naturlig forventning til voksenlivets livsforløb, og som et udtryk for kærlighed mellem to mennesker.

Der kan til gengæld være stor forskel på hvordan kvinden og manden oplever og håndterer barnløshed. Jeg har via mit arbejde som terapeut hjulpet par til at få en større forståelse for hinandens måder at håndtere de følelsesmæssige belastninger på, som barnløsheden kan medføre.

 

Undersøgelser viser at man som barnløs kan opleve at blive overvældet af en række følelser så som sorg og kontroltab, at miste meningen med livet, at trække sig fra familie og venner, at opleve ægteskabelig stress, seksuelle problemer o.lign.

Men der er også mange eksempler på at par kan opleve at deres relation er blevet stærkere. At være i en periode i sit liv hvor sorg og belastninger præger ens tilværelse er også tiden, hvor man oplever størst forandring. Det er derfor vigtigt at gøre ventetiden til en meningsfyldt tid, hvor man arbejder med de forandringer, man ønsker sig i sit liv.  

   


  KVINDE I FERTILITETSBEHANDLING

  Undersøgelser viser at kvinder har et større behov end deres mænd for at tale om deres følelser i forbindelse med barnløshed samt selve fertilitetsbehandlingen.

  Jeg har haft mange samtaler med kvinder alene, selvom de var i behandling med en partner.

  Dette gælder både heteroseksuelle og homoseksuelle kvinder. 

   


  MAND I FERTILITETSBEHANDLING

  Jeg har også talt med mange mænd om hvordan de oplever deres barnløshed og det at være i fertilitetsbehandling.

  Mine samtaler har omhandlet udfordringer i parforholdet, og om hvordan parrene ofte håndterer sorg og krise forskelligt.

  Vi taler ofte om hvordan de bedst kan støtte deres partner. Samtalerne kan også dreje sig om dilemmaer i forhold til donorsæd som vejen til forældreskab.


  Jeg plejer sjældent at kaste mig ud i generaliseringer. Det der gælder for den ene mand, gælder ikke for den anden.

  Der er lavet en del forskning på området, og som terapeut og fertilitetssygeplejerske synes jeg det er godt at kende forskningsresultaterne, og med dem i bagagen altid møde det enkelte menneske med en åben og nysgerrig tilgang.

   

  Gennem mine samtaler med mænd, støder jeg jævnligt på udsagn der gør indtryk på mig – og måske gør de det også på dig!

   

  Her er nogle opsummeringer:

   

  • At manden kan føle sig som et slags støtteben for kvinden, at han må skubbe sine egne følelser væk for i stedet at passe på hendes.
  • At fagprofessionelle hovedsaglig henvender sig til kvinden, også selvom det er manden, der er årsagen til fertilitetsproblemet.
  • At fagprofessionelle bør være opmærksom på at der er tre parter der skal ses og hjælpes: ”Kvinden, manden og parret”.
  • At fertilitetsbehandlingen også har medført at man som par kan blive tættere og stærkere forbundet.
  • At mænd der begynder at tale om barnløshed, først dér oplever at der er mange andre mænd som har det samme problem, og at tale med andre kan bruges som en ventil.

  https://sundmand.dk/

  https://farforlivet.dk