SOLOMOR

 

NETVÆRK FOR KVINDER I FERTILITETSBEHANDLING

Overvejer du at være en del af et fællesskab med andre kvinder, der ligeledes ønsker at blive solomor som vejen til deres forældreskab, kan jeg måske hjælpe dig.   Er du interesseret i at høre nærmere om hvornår jeg opstarter det næste netværk, så er du velkommen til at kontakte mig pr. telefon eller E-mail. 


HVEM ER DET FOR?

Dette er et tilbud for dig der gerne vil give dig selv chancen for en ny dimension i dit liv til gavn og glæde for dig som solomor og for dit kommende barn.


Jeg har siden 2007 talt med mange single-kvinder i fertilitetsbehandling, både i forbindelse med selve fertilitetsbehandlingen, i forbindelse med oprettelse af netværk og i forbindelse med længerevarende terapeutiske samtaleforløb.

Min interesse for området har bl.a. gjort, at jeg var medforfatter på en videnskabelig artikel udgivet i 2015, der omhandler solomødre i Danmark og deres socio-demografi samt overvejelser om familiedannelse.


Link til artiklen: Salomon et al. (2015). Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica


MIN ERFARING MED NETVÆRK

Jeg har siden 2010 etableret netværksgrupper for enlige kvinder i fertilitetsbehandling. Min erfaring har bl.a. vist at enlige kvinder, der vælger donorsæd som vejen til forældreskab, generelt har et godt netværk.

Det er derfor vigtigt at solomor-netværkene ses som en ekstra dimension, der bidrager med en støtte, som det personlige netværk ikke kan i samme grad.

 

Jeg har gennem årene fået tilbagemeldinger om at solomor-netværk hjælper kvinder i forbindelse med fertilitetsbehandlingen, under selve graviditeten og efter at børnene er kommet til.


Kvinderne beskriver at de føler sig mindre alene, bedre i stand til at tackle tilværelsen som nuværende eller kommende solomor og bidrager med noget, deres personlige netværk ikke har kunne give dem.


De har også beskrevet en sårbarhed forbundet med sorger som manglende graviditeter eller aborter, men samtidig er det netop denne sårbarhed der knytter kvinderne sammen i gruppen i en særlig indbyrdes forståelse.

 

FORLØB

  • Jeg faciliterer de tre første møder, dernæst fortsætter gruppen på egen hånd.
  • Hvert møde varer 2 timer og foregår i min praksis i Gentoftegade 
  • Du kan enten være i fertilitetsbehandling, gravid eller allerede solomor. Du er også velkommen hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal være solomor.
  • Formålet med de tre opstartsmøder er at hjælpe gruppen med at skabe en god gruppedynamik, med respekt og rummelighed for deltagernes forskellige historier, overvejelser og beslutninger. Vi taler bl.a. om donorproblematikker, om at vælge at barnet ikke skal have en far, om familie og venners og andre i omgivelsernes reaktioner, om dating o.lign.
  • På første møde fortæller jeg om mine erfaringer fra tidligere netværk, vi taler om fortrolighed og tavshedspligt. Vi deler historier og tale om jeres forventninger til netværket.
  • På andet møde oprettes en digital platform, hvor gruppen kan kommunikere, og I lærer hinanden bedre at kende.
  • På tredje møde aftales gruppens fremtidige mødeform, altså hvor tit gruppen ønsker at mødes, samt tid og sted for første møde. Der tages emner op, som gruppen selv har peget og samles op på løse ender.
  • I løbet af de tre møder vil I have delt forskellige historier og dilemmaer. I vil have lært hinanden at kende i et trygt rum.
  • Hvis I i løbet af de tre møder kan mærke at I ikke kan relatere jer til at være en del af gruppen, eller at det af anden grund ikke giver mening for jer, melder I blot fra via mig.

 


FORSKELLIGE BEVÆGGRUNDE TIL DENNE INVESTERING

Netværkene danner ramme om åbne og fortrolige relationer og har samtidigt en styrke i at være uformelle og uden forpligtigelser. 

Man har sit valg om at blive solomor tilfælles, med der fra kan der være mange forskellige bevæggrunde til investeringen i deltagelsen. 

 

En mere langsigtet en er at netværkene kan danne grundlag for at deres kommende børn lærer andre børn at kende med samme baggrund.PRAKTISK INFO

Møderne foregår i min praksis på Gentoftegade 70, 2820 GentoftePRIS

Det koster 200 kr pr gang, og man betaler kun hvis man deltager.

 

 

 


ARTIKLER I DAGSPRESSEN OM SOLOMØDRE