MARIA SALOMON


OM MIG SOM SYGEPLEJERSKE

Jeg blev autoriseret sygeplejerske I 1991. De første mange år af mit arbejdsliv beskæftigede jeg mig med alvorligt syge og døende mennesker, hvilket har lært mig meget om at være i sorg, akut krise og om hvordan det er at være pårørende i sådan en situation.

 


OM MIG SOM FERTILITETSSYGEPLEJERSKE

I 1997 blev jeg ansat på Rigshospitalets Fertilitetsklinik og har været ansat der lige siden. Nu arbejder jeg på nedsat tid for at have tid til min praksis.

 

Jeg har fulgt hvordan de forskellige behandlingsmuligheder har udviklet sig henover årerne og ligeledes de mange justeringer i lovgivningen. Disse har medført at det kan være en mere kompleks situation at være barnløs i behandling i dag end det var for år tilbage.

 

I kraft af mine mange års erfaring som fertilitetssygeplejerske, har jeg opnået en bred erfaring med de psykologiske og sociale konsekvenser som ufrivillig barnløshed kan medføre. Jeg har støttet og rådgivet både enlige, par, kvinder og mænd i svære fertilitetsforløb herunder i deres overvejelser vedrørende anvendelse af donorsæd.

 

I mit arbejde som fertilitetssygeplejerske er jeg vant til at rådgive og vejlede om de mange behandlingstilbud, man har til rådighed i dag.


OM MIG SOM TERAPEUT

I mit arbejde som fertilitetssygeplejerske blev jeg mere og mere klar over, at jeg måtte kvalificere min store interesse for det psykosociale område.

Jeg uddannede mig derfor som familieterapeut fra Metropol i 2017-18 og i 2019 tog jeg en efteruddannelse i traumeterapi fra Dispuk. Mine kompetencer tager udgangspunkt i en systemisk narrativ praksis.

 

Jeg har som terapeut og sygeplejerske gennemført mere end 200 samtaleforløb med kvinder og par. Gennemgående temaer har været; angst, depression, sorgreaktioner, stress, problemer i parforholdet, social isolation, skyldfølelse, gentagne aborter, donorsæd problematikker eller problemer vedrørende selve fertilitetsbehandlingen, som fx behandlinger der ikke lykkes, smerter ved ægudtagning, udfordringer med hormonbehandlinger, nåleskræk eller det forhold at man kan føle sig låst i sit liv pga. fertilitetsbehandlingen.

 

Jeg er projektlederuddannet fra Region Hovedstaden i 2014. Jeg har været frivillig i 4 år på Livsliniens telefonrådgivning. Jeg har senest vikarieret på et kvindekrisecenter og et observationshjem for familier med børn fra 0- 8 år.FORSKNINGSERFARING

I 2007 blev det tilladt at tilbyde enlige og lesbiske kvinder fertilitetsbehandling. I den forbindelse var vi en forskergruppe der lavede en landsdækkende undersøgelse om enlige kvinder i fertilitetsbehandling, om deres uddannelsesmæssigt og familiemæssige baggrund samt deres overvejelser om moderskabet.


Denne periode i mit arbejdsliv har givet mig en god indsigt i de særlige problematikker enlige kvinder står i, når de overvejer donorsæd som vejen til deres moderskab. Dertil gav det mig og en indsigt i evidens og forskningsmetoder.

Link til artikel: Salomon et al. (2015). Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica


FERTILITY CARE

Jeg fungerer også som daglig leder af  Fertility Care, som er en velgørende almennyttig forening der tilbyder gratis telefonrådgivning for alle berørt af ufrivillig barnløshed. 

https://fertilitycare.dk/


Den forening blev gjort mulig takket være fonde og  private donation.  

 

DANSK FERTILITETSSELSKAB (DFS)

Jeg var i 5 år bestyrelsesmedlem i DFS og repræsenterede landets fertilitetssygeplejersker. DFS´s formål er at samle alle faggrupper, der er involveret i i fertilitetsbehandling i én national forening. Jeg har gennem dette bestyrelsesarbejde afholdt en lang række foredrag på diverse konferencer i Danmark og i udlandet. 

https://fertilitetsselskab.dkOM MIG PRIVAT ...

Jeg er født i 1963. Er gift med Peter og har tre børn, to børnebørn og en hund. Jeg er meget dedikeret til mit arbejde, men nyder også naturen,  min sofa og en god kop kaffe.